GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

1) kimler yararlanabilir • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, nüfusu 20.000’in altında kırsalda ikamet eden 18-40 yaş arası çiftçiler • Başvuru sahibi, başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışıyor olmaması, vergi mükellefiyeti olmaması, örgün eğitime devam etmiyor olması, okur yazar olması gerekmektedir. 2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları • Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. • Proje karşılığı KDV hariç 30.000 TL hibe verilecektir. • Aşağıdaki yatırım konularına hibe destek verilecektir. a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; 1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 2) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, 3) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, 4) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; 1) Kapama meyve bahçesi tesisi, 2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, 3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, 4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, 5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında; 1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, 2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, • Hayvancılık projelerine 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olanlar başvuramamaktadır. • Arıcılık projelerine 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olanlar başvuramamaktadır. • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri projelerine en az 50 arılı kovan sahibi olanlar başvurabilmektedir. • 30 yaş altı, tarımsal konuda eğitim almış, ikameti kırsal alanda veya yatırım yerinde olan, arazi mülkiyeti kendine ait olan, kadın, engelli/şehit yakını/gazi, evli, fert başına düşen aile geliri asgari ücretin üçte biri altında olanlar, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip çiftçilerin projelerine değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir. • Nüfusu 1.000’in altındaki, il/ilçe merkezine 40 km’den daha uzak yerleşim yerlerine; büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerine; yerli gen/coğrafi işarete sahip projelere değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir. • Hibe kapsamında yapılan alımlar, en az 2 yıl boyunca proje amacına uygun olarak mülkiyeti değişmeden projenin uygulandığı yerde kalacaktır. 3) Başvuru Dönemi Başvuru tarihi 2-30 Nisan 2018 arası