KALKINMA AJANSLARI

AHILER KALKıNMA AJANSı 2019 YıLı FIZIBILITE DESTEğI

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı,...

Devamı

BAKA-TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, İl/Bölge Müdürlükleri, Bakanlığa Bağlı Enstitüler) • İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri<...

Devamı

BAKA-SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, İl/Bölge Müdürlükleri, Bakanlığa Bağlı Enstitüler) • İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri<...

Devamı

BAKA-MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (İl/İlçe/Bölge Müdürlükleri) • İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

• Üniversite Rektörlük...

Devamı

İZKA-ÖZEL SEKTÖRÜN KURUMSAL KAPASİTESİNİN VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) KimlerYararlanabilir?

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları • Organize Sanayi Bölgeleri

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Serbest Bölgeler

• Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşl...

Devamı

İZKA-KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) KimlerYararlanabilir?

• Kamu Kurumları

• Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları

• Üniversite Rektörlükleri

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Organize Sanay...

Devamı

BEBKA-GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

• Üniversiteler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri

• Belediyeler

• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

• İl Milli Eğitim M&...

Devamı

BEBKA-MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri

• Meslek Yüksekokulları

• MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Okul ve Kurumlar

• Ticaret ve/veya Sanayi Odaları

...

Devamı

MARKA-KÜLTÜR VE TURİZM KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler, Kaymakamlıklar,

• İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,

• Belediyeler,

• İl Özel İdareleri,

• Birlikler ve Odalar

• Başvuru sahibi işletmelerin; me...

Devamı

MARKA-2018 YILI ÜRETİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Odalar ve Borsalar

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Üniversiteler

• Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri veya Tekno...

Devamı

MARKA-2018 YILI ÜRETİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Odalar ve Borsalar

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Üniversiteler

• Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri veya Tekno...

Devamı

MARKA-İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Mesleki ve Teknik Liseler

• Mesleki Eğitim Merkezleri

• Meslek Yüksekokulları

• Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

• Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları Devamı

KARACADAĞ-2019 YILI KÜLTÜREL MİRASIN İŞLEVLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Diyarbakır, Şanlıurfa il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Mikt...

Devamı

KARACADAĞ-SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Kimler yararlanabilir.

• Valilikler, Kaymakamlıklar,

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri,

• Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri ve Enstitüler,

• Yatırım İzleme ve Koo...

Devamı

ARACADAĞ-2019 YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM STANDARTLARININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler, Kaymakamlıklar, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Milli Eğitim, İl ve İlçe Müdürlükleri,

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,

• Yerel Yönetimler (...

Devamı

KARACADAĞ-2019 YILI TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) KimlerYararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Diyarbakır, Şanlıurfa il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

• Başvuru sahibi 20/03/2018 tari...

Devamı

TRAKYAKA-İMALAT SANAYİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Meslek Yüksekokulları (MYO)

• Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM)

• Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL)

• Çok Programlı Anadolu Liseleri

• Milli Eğitim Müdürl&uu...

Devamı

TRAKYAKA-SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kooperatifler, birlikler, dernekler

• Başvuru sahibinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il sınırları içinde kayıtlı olmala...

Devamı

GEKA-GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU

GEKA-GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Aydın, Denizli, Muğla il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şu...

Devamı

ZAFER-YENİ NESİL EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri

• Başvuru sahibinin Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu b&oum...

Devamı

KUZKA-TURİZM 2019 YILI ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurumları

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)

• Bölge Müdürlükleri

• İl Müdürlükleri

• Köylere Hizmet Götürme Birlikler...

Devamı

İKA-2019 YILI TARIMDA REKABETÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Kamu kurum ve kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, il müdürlüğü, Müze Müdürlüğü,...

Devamı

İKA-2019 YILI GASTRONOMİ TURİZMİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Kamu kurum ve kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, il müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, ilçe m&...

Devamı

FKA-2019 YILI ENDÜSTRİYEL GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar...

Devamı

SERKA-2018 YILI TURİZM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

• Başvuru sahibinin Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede b...

Devamı

SERKA-2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler

• Kaymakamlıklar

• Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

• Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler

• Üniversiteler

• Yerel Yönetiml...

Devamı

DOĞAKA-SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Gerçek Kişiler

• KOBİ’ler

• Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Güden)

• Başvuru sahibi işletme, 01 Temmuz 2018 tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalı aynı z...

Devamı

DOĞAKA-BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum Ve Kuruluşları

• Yerel Yönetimler

• Üniversiteler (Rektörlük)

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları • Sivil Toplum Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeye...

Devamı

DOĞAKA-İMALAT SANAYİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Mesleki ve Teknik Liseler, • Meslek Eğitim Merkezleri, • Meslek Yüksek Okulları,

• Çok Programlı Liseler,

• Organize Sanayi Bölgeleri, • Sanayi ve Ticaret Odaları, • Meslek Odaları,

<...

Devamı