TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ

TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ

1)kimler yararlanabilir • Çiftçi kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, veteriner bilgi sistemi(TÜRKVET), su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olan üreticiler 2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları Listede yazılı sigorta çeşitlerinde, poliçede yazılı primin %50’si desteklenir: • Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası • Devlet Destekli Sera Sigortası • Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası • Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası • Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası 3) Başvuru Dönemi Sürekli aktif. 4) Başvuru Yeri Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) sistemine üye sigorta şirketi veya acentesi