İthal Şahadetnamesi

İthal Şahadetnamesi

İhracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp  araç  ve  gereçleri  ile  bunları  üretme  niteliğine  haiz kritik malzemelerin ithalatında alınması gereken ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenenbelgedir.

İthalat öncesi İthal Şahadetnamesi Tebliğine tabi ürün işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.