Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında  “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

1-İŞLETME KREDİSİ

 • %4,5 Faiz Oranı
 • 000 TL Limit
 • 6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
 • 36 Ay Vade

2- PARAF ESNAF KART

 • 000 TL Genel Limit
 • İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem
 • 12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
 • Düzenli Nakit Akışı
 • Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
 • Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 'nde; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğ’de yer alan hususlar şöyledir;

1. 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
 • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve bu mükelleflerin vergi ödevlerinin süreleri tebliğde zikredilen sürelere kadar uzatılmıştır.

2. İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Kredi Garanti Fonu (Kredi Kefalet Paketleri)

30.03.2020 tarih ve 31084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2325 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli KGF kefaletleri için belirlenen mevcut 25 milyar TL bütçe 50 milyar TL’ye çıkarılmış, aynı şekilde Hazine destekli KGF kefaleti limiti de 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

Akabinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında aşağıdaki 3 yeni kredi kefalet paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında protokol imzalanmış, bu doğrultuda KGF ile ilgili bankalar arasında gerekli çalışmalar hızla tamamlanarak kefalet ürünleri uygulamaya alınmıştır.

 

 1. İş’e Devam Destek Paketi:

 • Toplam kefalet limiti 40 milyar TL’dir.
 • Kamu bankaları tarafından azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.
 • Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:
  • 0 – 25 milyon TL ciro 10 milyon TL
  • 25 – 125 milyon TL ciro 50 milyon TL
  • 125 milyon TL üzeri ciro 100 milyon TL
 • Kefalet komisyonu, kefalet tutarının %0,75’i oranında tek seferde alınmaktadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu yoktur).
 • Yapılandırma durumunda işletmeden, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. Ancak, kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında işletmelerden her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,75’i oranında yıllık komisyon tahsil edebilir.
 • Program ortağı olan bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

 

 1. Opex Kredi Destek Paketi:

 • Toplam kefalet limiti 16 milyar TL’dir.
 • Özel bankalar tarafından azami 3 ay ödemesiz dönem dahil azami 12 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.
 • Sektör ayrımı bulunmamakla birlikte kredinin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması amacıyla kullandırılması gerekmektedir. Giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
 • Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:
  • 0 – 25 milyon TL ciro 5 milyon TL
  • 25 – 125 milyon TL ciro 25 milyon TL
  • 125 milyon TL üzeri ciro 50 milyon TL
 • Kefalet komisyonu, kefalet tutarının %0,5’i oranında tek seferde alınmaktadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu yoktur).
 • Yapılandırma durumunda işletmeden, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. Ancak, kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar, işbu Protokolün eklerinde belirlenenler ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.
 • Program ortağı olan bankalar; Türkiye İş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, ING Bank, Şekerbank.

 

 1. Çek Ödeme Destek Paketi:

 • Toplam kefalet limiti 8 milyar TL’dir.
 • Kamu/Özel tüm bankalar tarafından azami 3 ay ödemesiz dönem dahil azami 12 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.
 • Sektör ayrımı bulunmamakla birlikte kredinin, 25.03.2020 tarihi sonuna kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere dayalı olarak 30.06.2020 tarihine kadar keşide edilen çeklerin finanse edilmesi amacıyla kullandırılması gerekmektedir.
 • Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:
  • 0 – 25 milyon TL ciro 1 milyon TL
  • 25 – 125 milyon TL ciro 5 milyon TL
  • 125 milyon TL üzeri ciro 10 milyon TL
 • Kefalet komisyonu, kefalet tutarının %0,5’i oranında tek seferde alınmaktadır (İzleyen yıl kefalet komisyonu yoktur).
 • Yapılandırma durumunda işletmeden, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. Ancak, kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında işletmelerden bir defaya mahsus ve peşin olarak kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.
 • Program ortağı olan bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, ING Bank, Şekerbank

KALKINMA AJANSLARI (KOVİD-19’la Mücadelede 3 Aşamalı Plan)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından www.sanayi.gov.tr de duyurulan üç aşamalı plan kapsamında;

Birinci aşamada Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı oluşturmaktadır. Bu programla salgın riskinin ülkemizde yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecektir. Programın üç temel önceliğini de virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturmaktadır.

Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına göre; yenilikçi uygulama geliştirenler desteklenirken, programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecektir. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte yer alacaktır. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecektir. Programın toplam bütçe büyüklüğü de yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenmiştir. Bir ay süreyle askıda kalacak programa başvurular üç gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kaynak: KOSGEB

destek:PROTİME